Kuljetus- ja Koneurakointi Jokinen Oy

KESKUSTELLAAN SEURAAVAT ASIAT LÄPI
 • kuljetusaikataulu
 • mitä kuljetetaan
 • kappaleen mitat ja massat
 • minkälainen on lastaus- ja purkupaikka
 • miten kuorma lastataan ja puretaan, sivusta vai päältä
 • miten kuorma on pakattu
 • miten kuorma suojataan
LASKUTUSTIEDOT

Verkkolasku

Kuljetus- ja Koneurakointi Jokinen Oy
Y-tunnus: 0282995-5
Verkkolaskuosoite: 003702829955
Operaattorin tunnus: 003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

Lähetys sähköpostitse

Voitte lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen anni.kukko@jokinenoy.fi

Lähetys postitse

Kuljetus- ja Koneurakointi Jokinen Oy
Myllyharjuntie 10
42300 JÄMSÄNKOSKI

Toimitusjohtaja

Mikko Jokinen
0400 245 569
mikko.jokinen@jokinenoy.fi

 
Toimisto, laskutus

Anni Kukko
0400 945 569
anni.kukko@jokinenoy.fi

Jokinen Systems Oy

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolasku

Jokinen Systems Oy
Y-tunnus: 3404296-2
Verkkolaskuosoite: 003734042962
Operaattorin tunnus: 003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

Lähetys sähköpostitse

Voitte lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen anni.kukko@jokinensystems.fi

Lähetys postitse

Jokinen Systems Oy
Myllyharjuntie 10
42300 JÄMSÄNKOSKI

Kuljetus- ja Koneurakointi Jokinen Oy

Historia

Historia

Yrityksen alku ajoittuu päivämäärään 31.07.1952, jolloin Hämeen lääninhallitus myönsi ensimmäisen liikenneluvan Eino K. Jokiselle. Ensimmäiset pari, kolme vuotta Eino K. Jokinen toimi maansiirtokuljetuksissa, autona oli sota-ajan GMC. Puutavarakuljetukset tulivat ohjelmaan v.1955.

Vuonna 1962 Jokinen hankki veljensä Eeron kanssa ensimmäisten keskisuomalaisten autoilijoiden joukossa HIAB-kuormaimen, joka toi tehonlisäystä puunkuormaukseen.

Vuonna 1963 alkoi koneurakointi haapapaperipuun käsittelyssä, joka purettiin tehdasalueella korkealaitaisista neuvostoliittolaisista vaunuista useammalla HIAB-kuormaimella.

Parhaimmillaan kuormaajia oli 8-9 eri tehtailla ympäri Keski-Suomea.

Vuonna 1966 koneteho kasvoi entisestään, kun ensimmäinen puutavaran kuormaukseen muutettu Poclain kaivukone ostettiin tehtaiden puunkäsittelyä tehostamaan.

Sahojen tukinkäsittely ja sahatavaran lastaukset tulivat kuvaan 1970, jolloin yritykseen hankittiin ensimmäinen pyöräkuormaaja. Tämä toimiala on työllistänyt yritystämme tähän päivään saakka.

Historia
Yritys

Ei suoritus vaan tapa toimia

Perheyrityksen vakaat arvot kantavat meitä eteenpäin ja määrittelevät tapamme toimia. Olemme valmiita auttamaan silloin kun tarvitset apua. Toiminnassamme arvostamme ja edustamme erityisesti seuraavia ominaisuuksia.

Perheyrittäjyys

Jokinen Oy toimii nykypäivänä jo kolmannessa sukupolvessa ja perheyrityksen historia ulottuu aina vuoteen 1952 asti. Perheyrityksessä päätöksenteko on lähellä, omistajat ovat mukana yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja osa yrityksen arkea.

Luotettavuus

Jokinen Oy on luotettava toimija, toiminnassaan rehellinen ja avoin sekä noudattaa tarkasti Suomen lainsäädäntöä sekä annettuja asetuksia.

Joustavuus

Jokinen Oy on hyvin muutoskykyinen ja joustavasti vastaa ja mukautuu sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeisiin.

Jatkuvuus

Jokinen Oy panostaa toiminnassaan pitkiin asiakassuhteisiin sekä pitkiin työuriin. Asiakkaan ja henkilökunnan tyytyväisyys taataan hyvällä palvelun laadulla.

Palvelujemme hyvän laadun sekä henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden varmistamme kun toimintamme päämääränä on toimia siten, että:

 • Asiakas saa tilauksensa mukaisen kuljetussuoritteen
 • Taloudelliset intressit sovitetaan asiakkaan intresseihin
 • Henkilöstön ammattitaitoa sekä ympäristö- ja turvallisuustietoutta kehitetään vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia
 • Toimintamenetelmiä parannetaan jatkuvasti tehokkaammiksi, turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi
 • Kehitetään henkilökunnan työkyvyn ylläpitoa ja terveyttä